Navigace
 

baravné značení
Barevné značení matek.

Aktuality
Vážní zájemci o včelaření se mohou obrátit na členy naší ZO ČSV kteří vám jistě rádi poradí při prvních krůčcích této zajímavé, nejen přírodě užitečné ale i zdravé záliby.

Jak začít včelařit

Seriál pro začátečníky


  1. Obydlí včel
  2. Zimní období
  3. Jarní období
  4. Co dělat s rojem
  5. Letní období
  6. Podzimní období
  7. Chov matky

» Chov včel podléhá dle zákona č.154/2000 Sb. Povinné registraci všech chovatelů to znamená rovněž včetně neregistrovaných v ČSV.

Pro registraci včelstev vyplníte přiložený formulář Evidence včelstev který vyplněný odešlete na adresu:

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s.
Pracoviště ústřední evidence včel
Hradišťko 123
252 09 Hradišťko pod Medníkem

Nebo elektronickou poštou na e-mail: uevcely@cmsch.cz
Registrační číslo nevyplňujete, tento údaj bude přidělen při registraci.

Kontaktní spojení:(pí. Eva Zelenková) tel. 257 896 210. Bližší informace najdete na http://www.cmsch.cz.

Mohu být včelařem?

Před zahájením chovu včel a pořízením včelstev musíme vědět, jestli netrpíme alergickými příznaky na včelí jed. U nevčelaře otok po včelím bodnutí opadne asi po 2 - 3 dnech, je citlivější například na hlavě poněkud více než na rukou. Menší zkušenosti a potřeba správných pracovních návyků při práci se včelami vedou u začátečníka k častějšímu bodnutí než u zkušeného včelaře.

První úvahy a předpoklady

Snůška

Někdy pomyslíme na vlastní chov, když pozorujeme včely na kvetoucím stromě, nebo se jdeme podívat na včelařskou výstavu, nebo když se trochu seznámíme s jejich zajímavým životem a poznáme nadšeného včelaře. V tomto období, si musí nastávající včelař položit otázku: mám dostatek zájmu o včely, mám k nim potřebný vztah, jsem ochoten pro tento bodavý hmyz něco obětovat?

Pokud si případný zájemce neodpoví kladně, nemá vůbec smysl se o chov včel dále zajímat. Začátečníci mají falešné představy o smyslu a účelu chovu včel, za hlavní považují často hledisko zisku, ale právě to se uplatní jen zřídka. Takový adept včelaření si někde přečte údaje o množství vytočeného medu a jeho ceně, a hned si myslí, jak se napakuje. Může ale zažít velké zklamání, když mu včely koncem roku nebo během příštího jara uhynou, místo toho, aby nanosily očekávané množství medu. Lepší je představa, že první 3 až 4 roky jsou učební dobou, ve které získá poněkud hlubší znalosti a zkušenosti, aby mohl počet včelstev zvýšit na 5 až 10. Teprve po překonání počátečních obtíží a získání poznatků o způsobu života a ošetřování včelstva, se ze začátečníka stává úspěšný včelař. Velkou výhodou je, že včelařství nepotřebuje každodenní práci dokonce ani přes léto. U malochovů s 5 až 10 včelstvy se dá včelařit víkendově, ve větších chovech se ale může stát, že např. při chovu matek, se vyskytnou naprosto neodkladné práce, které se zkrátka udělat musí. Nejlepších výsledků dosáhneme pokud se včelám věnuje celá rodina, a chov včel je radostný v případě úspěchů. Když se v některém roce vytočí více medu, pomůže to nejen snížit provozní náklady, ale vyvolá to i dobrý pocit z úspěchu, který začátečník právě při chovu včel potřebuje. První jeho kroky by měly vést do základní organizace včelařů v místě předpokládaného umístění včelstev. Tady se dozví řadu užitečných informací, včetně zajištění léčiva nebo podpory 1D na zazimování včelstev. Pro členství v ČSV Fryšták je třeba vyplnit formulář Členská přihláška a odeslat jednatelce. Včelaři v ČSV použivaji oslovení: „příteli” které by nemělo být pouhou frází.


Včelařův rok

(PDF) Zajímavá publikace především pro začínající včelaře.

Včelařský rok, aneb včelařská kuchařka.